Modlitwa po jedzeniu

Dziękujemy Ci, Panie, za te dary, które z twojej dobroci spożywaliśmy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Aktualizacja wpisu