Przykazanie Miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, ze wszystkich sił swoich. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

 

 

Aktualizacja wpisu